Sau khi bạn nhấn chỉnh sửa mật khẩu, xin đăng nhập tài khoản thành viên và số điện thoại. Hệ thống sẽ tự sản sinh một mật khẩu, mật khẩu mới sẽ được gửi qua tin nhắn tới số điện thoại của bạn.
*Tài khoản thành viên:
*Số điện thoại di độn:
 
Nạp tiền
Rút tiền
+84777322777
+84777322777
Hỗ trợ