• 1 Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/01/2021 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 30/06/2021.
 • 2 Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia tại Beto88.com.
 • 3 Thành viên sẽ nhận được, tiền thưởng khi giới thiệu bạn bè tham gia tại Beto88. Không giới hạn số lần nhận thưởng.
 • 4 Để hợp lệ người giới thiệu cần phải tham gia tại Beto88.com và có số lần nạp tiền ít nhất 5 lần trong thời gian khuyến mãi tại Beto88.
 • 5 Người được giới thiệu cần có số lần nạp tiền vào Beto88.com là 3 lần trở lên và tổng tiền nạp là 1,000,000 VND
 • 6 Người được giới thiệu vui lòng liên hệ Hỗ Trợ 24/7 và cung cấp cho chúng tôi thông tin thành viên chính xác:
  -Tên truy cập người giới thiệu.
  -Tên truy cập người được giới thiệu.
 • 7 Sau khi xác minh xong tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của thành viên.
 • 8 Người giới thiểu sẽ nhận được số tiền thưởng là 800,000 VND. Tiền thưởng cần trải qua 5 vòng cược trước khi thực hiện việc rút tiên.
 • 9 Người giới thiệu và người được giới thiệu không được phép sử dụng chung một địa chỉ IP hoặc chung địa chỉ nhà. Một địa chi Email, một số điện thoại.
 • 10 Tất cả cược hòa cược hủy và cược hai bên thì sẽ không được tính vào tổng cược yêu cầu
 • 11 Beto88 có quyền chấm dứt và hủy tiền thưởng nếu phát hiện thành viên làm dụng khuyến mãi chào mừng hoặc tạo nhiều hơn một tài khoản để trục lợi.
 • 12 Chúng tôi bảo lưu quyền được sửa đổi hoặc hủy chương trình khuyến mãi này nếunhận thấy rằng khuyến mãi bị lạm dụng hoặc cần thay thế khuyến mãi này bằng mộtkhuyến mãi tốt hơn.